Vieskan Elementin Antti Kivimaa kuvassa

Osaava ja motivoitunut tuotannon tekijä on yrityksen tärkein voimavara

Tuotantopäällikkönä Vieskan Elementillä vuonna 2019 aloittanut Antti Kivimaa
sanoo, että perustekeminen tuotannossa ei ole muuttunut, vaikka viime vuodet
ovat olleet isojen muutosten ja haasteiden aikaa rakennusalalla,
yhteiskunnassa ja maailmalla.

”Samaan aikaan meillä on kehitetty toimintaa ja parannettu tuotavuutta.
Rohkeilla ratkaisuilla on saatu katkaistua tappiokierre ja positiivisen tuloksen
saavuttaminen näin haastavissa olosuhteissa jo toisen vuotena peräkkäin
osoittaa, että päätökset ovat olleet oikeita.”

”Maailma on yleisesti ottaen muuttunut hyvin sykliseksi ja se on opettanut
sietämään epävarmuutta erityisesti tavarantoimituksen suhteen. Toistaiseksi
tavaraa on saatu, eikä tuotanto ole kärsinyt pienistä toimitusviiveistä.”

”Toisaalta rakennusalalla tietty epävarmuus on aina ollut olemassa, eikä
tulevaisuutta pystytä kovin pitkälle ennustamaan. Käytännössä johto katsoo
kokonaisuutta viiden vuoden päähän, myynti vähintään puolen vuoden päähän
ja meillä tuotannossa eletään tavallaan kahden kuukauden periodissa. Näistä
muodostuu kokonaisuus, jossa yrityksen tavoitteet ohjaavat kaikkien
tekemistä.”

Kehittäminen on tuonut tehokkuutta tuotantoon
Erityisen kannustavaa Vieskan Elementillä koko henkilöstölle on se, että myös
tuotantoa informoidaan tavoitteista ja saavutuksista. Se motivoi osaavaa ja
sitoutunutta joukkoa entisestään.

”Parantunut tiedon kulku talon sisällä lisää yhteenkuuluvuutta. Kun tekemistä
on tarkasteltu kaikki osa-alueet huomioiden, tuotannosta on jäänyt kiireen
tuntu pois, vaikka samassa ajassa saadaan todellisuudessa tehtyä paljon
enemmän.”

”Tuotannon kehittämisessä olennaista on ollut se, että hukkaa on saatu
pienennettyä ja esivalmistusta tehostettua. Tätä kautta työaikoja linjastolla on
pystytty lyhentämään.”

”Rohkeita päätöksiä tuotannon järkevöittämisessä on muun muassa
moduulihallien ja eniten myyvien hallikokojen tekeminen valmiiksi varastoon.
Näiden ratkaisujen kautta linjoille saadaan tasaisesti työkuormaa, vaikka
olisikin hiljaisempaa.”

Tulevan kesän tuotanto tarvitsee lisää tekijöitä
Kivimaa tuntee koko tuotannon ketjun henkilökohtaisesti. Hän aloitti vuonna 2003 kesätyöntekijänä ja opintojen jälkeen pääsi töihin vakituiseksi. Vuosien
aikana hän on työskennellyt tuotannon puolella monissa eri tehtävissä sekä
kuljetuspäällikkönä. Lyhyen pestin jälkeen muualla hän palasi takaisin ja
toteaa, että tuotantopäällikkönä kokonaisuuden eri osien tunteminen on
ensiarvoisen tärkeää.

Työvoiman vaihtuvuus Vieskan Elementillä on pientä. Se kertoo sitoutumisesta
ja vastuun kantamisesta. Tuotannon tekijöiden arvostus on yrityksen tärkein
voimavara. Ilman osaavaa tekijää hyvätkään päätökset eivät tuota tulosta.

”Meillä tiedetään mitä meillä osataan. Luottamus tekijöihin on olennainen osa
voimakkaasti kehittyvää yritystä.”

”Viime kesän selvisimme ilman kesätyöntekijöitä, mutta tälle kesälle tulemme
tarvitsemaan kesäksi lisää työvoimaa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että tulemme
tarvitsemaan lisää myös vakituisia työntekijöitä osaavaan joukkoomme
tilauskannan kasvaessa.”

Lue uusimmat artikkelit

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×