Tietosuojaseloste

Vieskan elementti oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Vieskan Elementti Oy (0194902-3)
Elementintie 8
85200 Alavieska

Rekisteri:
Vieskan Elementti Oy:n asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen liittyvissä yhteyksissä.
Henkilötietoja voidaan käyttää yrityksen omassa markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • henkilötunnus
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot (esim. tehdyt myyntisopimukset, toimituksiin liittyvät tiedot)

Tietojen säilytysaika:
1 vuosi

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään yhteydenpidossa yrityksen ja asiakkaan välillä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tuotteiden ja palveluiden toimittamisen mahdollistamiseksi. Tällaisia tietoja ovat nimi- ja yhteystiedot sekä asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muissa tarkoituksissa.

Rekisterin säilytys ja suojaus:
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu pitämällä palomuurit ja virustorjunta sekä muut tietoturvaan
liittyvät tekniset suojaukset ajan tasalla. Vain rekisteritietoja työssään tarvitsevilla, yksilöidyillä henkilöillä on pääsy
asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin säilytyksestä vastaava toimeksisaaja pitää myös tietoturvansa ajan tasalla ja huolehtii siitä, että työntekijät, joita sitoo salassapitosopimus, välttävät henkilötietojen tarpeetonta käsittelyä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen muokkaaminen tapahtuu rekisteröidyn Vieskan Elementti Oy:lle osoittamalla suullisella tai kirjallisella pyynnöllä. Tietojen poistaminen tapahtuu rekisteröidyn Vieskan Elementti Oy:lle osoittamalla kirjallisella pyynnöllä.

Vieskan elementti oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Vieskan Elementti Oy (0194902-3)
Elementintie 8
85200 Alavieska

Rekisteri:
Vieskan Elementti Oy:n markkinointirekisteri kohderyhmään kuuluvista potentiaalisista asiakkaista

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään yrityksen omassa markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • rakentamiseen liittyviä aikeita

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja on kerätty Vieskan Elementin verkkosivujen kautta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin säilytys ja suojaus:
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu pitämällä palomuurit ja virustorjunta sekä muut tietoturvaan liittyvät tekniset suojaukset ajan tasalla. Vain rekisteritietoja työssään tarvitsevilla, yksilöidyillä henkilöillä on pääsy markkinointirekisteriin. Markkinointirekisterin säilytyksestä vastaava toimeksisaaja pitää myös tietoturvansa ajan tasalla ja huolehtii siitä, että työntekijät, joita sitoo salassapitosopimus, välttävät henkilötietojen tarpeetonta käsittelyä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot. Tietojen muokkaaminen ja poistaminen tapahtuu rekisteröidyn Vieskan Elementti Oy:lle osoittamalla kirjallisella pyynnöllä.

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×