Vieskan Elementin myyntiijohtaja Tomi Poutiainen

Vieskan Elementin tarjous- ja tilauskanta on suurimmillaan kymmeneen vuoteen

Vieskan Elementin alkuvuosi on ollut markkinasuhdanteeseen nähden todella hyvä. Myyntijohtaja Tomi Poutiainen sanoo, että kymmeneen vuoteen korkeimman tarjous- ja tilauskannan taustalla on vahva usko omaan tekemiseen sekä toimenpiteet, joita yrityksessä on tehty viimeisen parin vuoden aikana.

”Olemme käyttäneet viime vuoden hiljaisen kauden voimakkaisiin uudistustoimenpiteisiin. Kävimme tarkasti läpi omia kilpailuetujamme ja keinoja, joilla pystymme erottumaan markkinoilla. Hiljainen kausi oli hyvä herätys miettiä omia mahdollisuuksiamme ja ydinliiketoimintaamme. Pohdinta on ollut hyvää taustatyötä tulevaisuuden päätöksille ja tätä kautta mahdollisuuksille.

Nyt olemme ottaneet markkinoilta sen tilan, johon pystymme tarjoamaan meidän tuotteemme ja palvelumme. Koko ajan on mietittävä seuraavaa askelta, koska rakentaminen toimialana elää syvän kriisin jälkeistä murrosta. Keskitymme elementointiin ja elementointiratkaisujen löytämiseen. Kaikki ylimääräinen on jätetty pois.”

Myös markkinointiratkaisut ja tiivis rakennusliikeyhteistyö näkyvät vahvasti tilauskannassa. Markkinoinnin tavoitteena on edelleen kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Meillä on tänä vuonna hyvät mahdollisuudet kasvaa todella merkittäväksi elementtien valmistajaksi Suomessa sekä osittain myös ulkomailla.

Hirsirakentamisen elementointiratkaisut, jotka ovat osa toimintaamme, eivät vielä näyttele kovin isoa osaa, mutta hirsirakentamisen rooli kasvaa tulevaisuudessa samalla tavalla kuin viennin osuus, joka on hyvässä alussa. Ensimmäiset elementtien vientikohteet ovat Pohjois-Ruotsissa ja alueet sekä kohteet laajenevat vähitellen. Vienti on turvallista aloittaa tuotanto- ja toimitilarakentamisella, koska niissä toimitettava laajuus on pääsääntöisesti suurempi ja näin ollen toimintaketjussa on vähemmän ulkopuolisia muuttujia.

Tilauskanta oli kaikkineensa huhtikuun lopulla saman verran kuin koko viime vuoden liikevaihto. Uudistumisen tärkeä osa on koko henkilöstön sitouttaminen siihen, että teemme omilla vahvuuksilla töitä päivästä toiseen. Olemme ylpeästi Vieskan Elementtiläisiä ja meillä on yhteinen päämäärä tuotannosta toimitusjohtajaan läpi koko yrityksen. Seisomme yhdessä niiden valintojen takana, joita olemme tehneet.

Vieskan Elementti kasvaa laadusta tinkimättä

Rakentamisen kausivaihtelut tulevat aina luomaan alan yrityksille Suomen oloissa haasteita. Tietyt työvaiheet ovat suotuisampia tehdä sulan maan aikana. Joulu-, tammi- ja helmikuun aikana tehdään jotain muuta kuin kaivetaan jäistä maata.

”Kasvavat yritykset, sekä meidän asiakkaamme että me itse, tarvitsemme kuitenkin työtä ympärivuotisesti. Olemme löytäneet asiakkuuksia ja yrityksiä, joilla on sama tavoite kuin meillä, eli aloituksia pitää saada käyntiin ympäri vuoden. Aloitimme tänä vuonna loppiaisen jälkeen, ja meillä on kaikki linjat täynnä koko vuoden.

Tällä hetkellä varastotilat ovat aika täynnä. Kun kapasiteetti tuotannossa on täynnä, se myös tehostaa tuotantoa entistään.

Alkuvuoden arvio lisätyövoiman tarpeesta on osoittautunut oikeaksi ja meneillään olevat haastattelut tähtäävät siihen, että elementtien valmistaminen siirtyy kahteen vuoroon.

Vaikka läpimenoajat lyhenevät, kasvua ei tehdä laadun kustannuksella. Laatu on se, mistä meidät tunnetaan. Olemme ottaneet käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pidämme kiinni siitä, että laatu pysyy huipputasolla, oli töitä kuinka paljon tahansa. Laadun varmentamista on kehitetty todella paljon kaikissa prosesseissa ja budjettia seurataan tarkemmin kuin koskaan. Nykytekniikka antaa siihen aivan erilaiset mahdollisuudet kuin ennen.

Jokaisessa ajassa tehdään valintoja sen hetkisen parhaan tiedon mukaan. Näinhän se on aina ollut ja tulee olemaan.

Laajentumiseen kuuluu uudet markkina-alueet ja tilojen kasvattaminen

Poutiainen uskoo vahvasti siihen, että Vieskan Elementillä mietitään vielä tämän vuoden aikana uusia varasto- ja tuotantotiloja.

”Se ei vielä merkitse toimenpiteitä. Tämän vuoden budjetoituun tavoitteeseen meidän pitää päästä nykyisillä tuotantotiloilla, mutta tulevaisuudessa tilojen riittämättömyys ei saa muodostua tavoitteena olevan kasvun esteeksi. Jos haluamme olla Suomen paras omalla alallamme, toimenpiteitä sen eteen joudutaan tekemään 100 % varmasti.

Uusien markkina-alueiden etsiminen muista Pohjoismaista antaa myös kasvun mahdollisuutta samalla tavalla kuin oman tuotannon eri osa-alueiden vahvistaminen. Hallit, asuinrakennukset ja kattorakenteet voivat tuoda kasvua omalla kysynnällään myös muualla kuin Suomessa.

Suunnitelmat ovat osa varautumista siihen, että jos joku ennalta-arvaamaton tekijä horjuttaa voimakkaasti markkinaa Suomessa, meillä on vaihtoehtoinen suunta muualla.

Erilaiset tuotteet kautta historian ovat yksi syy, miksi Vieskan Elementti on selvinnyt vaikeista ajoista. Kasvun myötä on kuitenkin ollut pakko vähentää riskiä. Emme voi olla tulevaisuudessakaan riippuvaisia vain yhdestä tuotteesta tai markkinasta.

Volyymin kasvattaminen auttaa meitä kasvamaan myös kotimaassa sillä, että tuotantokustannukset saadaan volyymin kautta pienemmiksi. Sitä kautta pystytään parantamaan kannattavuutta ja pitämään tilauskanta korkealla, koska hinnan kuitenkin määrää markkinat eikä yksittäinen tehdas.

Rakennusalan konkurssit ovat jakaneet markkinaa uudelleen. Uusia toimijoita tulee kaatuneiden tilalle ja se on hyvä, koska markkinat tarvitsevat kaiken kokoisia toimijoita.

Meitä on auttanut se, että tiedämme paikkamme. Emme ole vielä markkinajohtaja, mutta meillä on hyvä paikka kasvaa markkinajohtajan vanavedessä. Huipulla yksin ei ole esikuvaa tai se on liian kaukana, ja siellä joudutaan miettimään asioita hieman eri tavalla.

Lue uusimmat artikkelit

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×