Vieskan Elementiltä positiivinen välitilinpäätös – Vuosien tappiokierre saatiin katkaistua

Vieskan Elementillä Alavieskassa katsotaan tulevaisuuteen positiivisen välitilinpäätöksen tuomalla varmuudella siitä, että kova työ, vahva usko yhteiseen tekemiseen ja talouden eteen tehdyt tervehdyttämistoimet ovat olleet oikeita. Takana on vuosien tappiokierre, joka on nyt saatu katkaistua.

– Olemme koko ajan tienneet ja voineet luottaa siihen, että tuotteet ovat hyviä ja laadukkaita ja tekijät ovat ammattilaisia. Uudelleen organisoitu myyntiketju ja Vieskatalon vuonna 2016 aloitettu uudelleen brändäys ovat vaatineet aikaa ja kovaa työtä, mutta nyt tulokset alkavat näkyä, toimitusjohtaja Tapani Yrjölä toteaa tyytyväisenä.

Yrityksen toimintatapojen tarkasteleminen ja tehostaminen on kohdistunut pääosin ennen tuotantoa tapahtuvaan prosessiin.

-Tuotantoon tervehdyttämistoimia ei ole kohdistettu, koska se on toiminut tehokkaasti koko ajan. Aikataulutuksen muuttamisella etupainotteisemmaksi turvataan tuotannolle mahdollisuudet toimia täydellä teholla koko ajan.

Yleinen epävarmuus, korona ja maailmanpoliittinen tilanne, jotka ovat vaikuttaneet materiaalihintojen jyrkkään nousuun ovat osaltaan vaikuttaneet tulokseen ja siksi positiivinen tulos tuntuu erittäin palkitsevalta. Talouden yleinen tasapaino on ollut vaikeasti ennustettavissa, koska heilahtelu on ollut niin suurta.

-Puutavaran hinta on kuitenkin kääntynyt laskuun ja markkinat näyttävät rauhoittuvan. Meillä on vahva osaaminen omaan perustoimintaamme ja sen kehittämiseen. Kun markkinat vakautuvat, positiiviselle kehitykselle myös tästä eteenpäin ei ole estettä, koska olemme saaneet uudelleen organisoidun toimintamme uomiinsa. Kapasiteettia on nostettu vähitellen, eikä joutokäyntiä enää ole. Tavoitteena on toiminnan tasaisuus. Talouden saaminen plussalle turvaa toiminnan kehittämisen ja investoinnit tulevaisuudessa.

 

Tulos kertoo, että luottamus yhteiseen tekemiseen on kannattanut

Pääluottamusmies Ville Hakala sanoo, että paljon on tehty, mutta paljon on vielä tekemättä.

-Tulos kuitenkin vahvistaa sitä, että luottamus yhteiseen tekemiseen on kannattanut. Vaikka maailmanpoliittinen tilanne on edelleen vaikea ja se voi heijastua kysyntään, toimitusjohtajan näkemyksellä yrityksen nykyiseen tilanteeseen ja uskoon tilauskannan kasvusta on merkittävä vaikutus työntekijöihin.

Tappiolliset vuodet ovat vaatineet sinnikkyyttä myös tuotannon tekijöiltä. Se on vaikuttanut mielialaan, mutta Vieskan Elementillä työntekijät ovat aina saaneet palkkansa ajallaan, eikä eduista ole tarvinnut tinkiä. -Kolmen vuoden työehtosopimuksemme lyötiin lukkoon hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta, eikä meidän tarvitse taistella työehdoista, koska meillä on hyvä neuvotteluyhteys johdon kanssa. Tunne siitä, että vedämme kaikki samaa köyttä, vahvistaa porukkahenkeä.

Hyvä porukkahenki on luonut turvaa siihen, että eteenpäin mennään periksi antamatta. Tieto positiivisesta tuloksesta on kuitenkin luonut iloisen tekemisen meiningin ilmapiirin, joka on selkeästi havaittavissa.

Hakala sanoo, että sillä, miten yrityksen johto on rakentanut kokonaisuutta ja itse luottaa toimenpiteisiin, joilla yritystä johdetaan, on merkittävä vaikutus henkilökuntaan.

– Hyvä johtajuus heijastuu suoraan henkilökuntaan. Kun johto on lähellä työntekijöitään ja arvostaa heidän osaamistaan aidosti, he kokevat tulevansa kuulluksi. Tunne siitä, että johto ajattelee myös työntekijöiden parasta, lisää sitoutumista toimintaan myös silloin, jos joudutaan lomautuksiin, joita aiempina vuosina on ollut. Nyt haluamme uskoa, että niitä ei tule, mutta toisaalta osalle työntekijöistä ne eivät ole ongelma, koska työt jatkuvat niiden jälkeen. Ne on hyväksytty alan kausivaihteluna, mutta on tietysti hienoa, jos ne pystytään kääntämään kysynnän kautta katkeamattomaksi tekemiseksi, Hakala sanoo.

Etupainotteisuus, jota toimintaan on tuotu tuotantoa edeltävissä toimenpiteissä, näkyy tuotannossa prosessin jatkuvana etenemisenä.

-Kun materiaalit ovat saatavilla, toiminta on jouhevaa, eikä katkeamia tule. Mahdolliset tauot on aina pystytty täyttämään tekemisellä, mutta on kustannustehokkaampaa ja työn etenemisen kannalta selkeämpää tehdä kokonaisuudet yhtäjaksoisesti loppuun asti. Meillä ei kuitenkaan koskaan ole ollut katkeamia tekemisessä ja materiaalipulaa, joka olisi keskeyttänyt tuotannon.

-Näen, että nykyisellään myynti on onnistunut karsimaan pois riskikohteet ja se on selkeyttänyt tuotannon toimintaa, Hakala sanoo.

Lue uusimmat artikkelit

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×