Toimitusjohtajan puolivuotiskatsaus kertoo positiivista viestiä – Kovalla työllä ja pitkän tähtäimen tavoitteilla on saatu nostettua tuotantokapasiteettia ja sitä kautta parannettu tulosta

Vieskan Elementillä on tehty pitkälle tähtääviä talouden tervehdyttämiseen kohdistuvia toimenpiteitä useiden vuosien ajan. Niiden tavoitteena on ollut kääntää negatiivinen tulos positiiviseksi.

Vahva usko omaan tekemiseen ei ole missään vaiheessa hiipunut, ja vuoden 2022 alkupuolella tulevaisuuteen katsotaan luottavaisesti. Kevään aikana tehtaan tuotantokapasiteettia on saatu nostettua, liikevaihto ja sitä myöten myös tulos on kasvussa.

-Vuosi 2021 on huono vertailuvuosi, koska materiaalihintojen nousu on vaikuttanut tulokseen ja kannattavuuteen. Hintojen noususta puhuttaessa pitää muistaa, että vaikka puhutaan puun hinnan noususta, tulosta heikentää kaikkien materiaalien hintojen nousu. Esimerkiksi kattopeltien hintoihin tuli viime vuoden aikana useita korotuksia, toimitusjohtaja Tapani Yrjölä toteaa arvioidessaan viime vuotta.

 

Vuoden 2021 loppupuolella yrityksessä tapahtui isoja muutoksia. Toimitusjohtajaksi Esa Marjakankaan seuraajana valittiin Tapani Yrjölä. Vieskatalon myyntipäällikkönä aiemmin toiminut Yrjölä otti tehtävän vastaan lokakuun alussa. Vaativan tehtävän vastaanottamista helpotti se, että yritys on tuttu ja sen pitkä historia tuo vakautta.

Tutun talon ja henkilökunnan vaikutus on auttanut merkittävästi ja antanut tehtävälle syvyyttä ja näkökulmaa.

Olemme saaneet vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana nostettua tuotantokapasiteettiamme, ja sitä kautta myös liikevaihtomme on kasvanut ja mahdollistanut plusmerkkisen tuloskehityksen. Toistaiseksi tilauskanta näyttää hyvältä ja mikäli kysyntä jatkuu hyvänä, tullaan kapasiteettia kasvattamaan entisestään.

Yrityksen tiloissa ja tontilla on varaa merkittävälle kasvulle. Koko tehdas on toiminut aiemmin kahdessa vuorossa, ja sekä tuotanto- että pihatilat riittävät tuotannon kasvattamiseen.

 

Kasvun taustalla olevia tekijöitä ovat muun muassa markkinoinnin ja myynnin puolella jo usean vuoden ajan tehdyt toimenpiteet.

-Vuonna 2016 takaisin käyttöön otettu VIESKATALO-brändi ja sen ympärille rakennettu uusi myyntiorganisaatio on alkanut tuottaa tulosta. Myös VIESKAHALLI, joka otettiin tuotenimenä käyttöön vasta muutama vuosi sitten, on vaatinut vanhan ja perinteisen tuotteemme uudelleen näkyväksi nostamisen.

Marraskuussa 2021 aloitettu Hankkija-yhteistyö VIESKAHALLIen myynnin ja markkinoinnin osalta vahvistaa merkittävästi omaa myyntikenttäämme. Hankkijalla on valmiit asiakkaat ja asiantunteva myyntiorganisaatio. Yhteistyömme on jo nyt tuottanut hyvää tulosta.

Sekä talo- että hallielementtien tuote ja tuotantomenetelmät ovat kunnossa. Molempia on jatkuvasti päivitetty vastaamaan ajan ja lainsäädännön tuomia vaatimuksia. Haasteena on ollut heikko tunnettavuus, ja sen eteen tehty työ on vienyt aikaa.

VIESKATALOja ja VIESKAHALLEJA nousee nyt ympäri Suomea ja brändityö näkyy jo mutta töitä markkinaosuuden kasvattamiseen on tehtävä vielä paljon.

Tuotannosta yksi kolmasosa on aiemmin ollut rakennusliikekauppaa, toinen kolmasosa kuluttajakauppaa ja kolmannes hallikauppaa. Rakennusliikekauppa on kasvanut viime vuosina ja nyt tavoitteena on kasvattaa hallikaupan osuutta. Kuluttajasektori on pienenemässä, koska talopaketit menevät kuluttajalle rakennusliikkeen kautta valmiimpana.

Asuinrakennuksia tuotannossa on saman verran kuin aikaisemminkin, mutta jaottelu kuluttajasta rakennusliikkeeseen muuttuu luontevasti, koska rakentajat haluavat aiempaa enemmän muuttovalmiita koteja, jotka rakennusliike rakentaa. Me keskitymme perinteiseen ja vahvaan osamamiseemme elementtien valmistuksessa.

Viime kesän materiaalipula ei vaikuttanut pahemmin tuotantoon, mutta aina saatavilla ei ollut määrämittaista materiaalia. Se söi jonkin verran kannattavuutta, mutta tuotanto pyöri tasaisesti ja kohteet saatiin toimitettua aikataulussa. Viivästykset pystyttiin ennakoimaan olemalla ajoissa liikkeellä. Hyvät yhteistyökumppanit auttavat haastavassakin tilanteessa.

 

Kotien koot ovat kuluttajapuolella pienentyneet yleisesti. Yleisin koko on nyt noin 100-120 m2. Turhat hukkaneliöt on karsittu pois ja uudet talot ovat energiatehokkaita ja toiminnoiltaan tehokkaasti suunniteltuja.

Pääkaupunkiseudulle nousevissa rakennusliikekohteissa kompakti koko korostuu erityisesti. Isoissa kaupungeissa on selkeästi nähtävissä suuntaus, jossa ihmiset haluavat pois kerrostaloista maan tasalle omakoti- rivi- tai paritaloon.

Hallien koot ovat kasvaneet, mutta sitä selittää se, että kalusto on kasvanut ja se vaatii myös rakentamaan isompia tiloja niiden säilyttämiseen. Hevosharrastajien kasvanut määrä on lisännyt maneesien ja hevostallien kysyntää. Puuelementtihalli on nähty hyväksi vaihtoehdoksi myös liikerakentamisessa, jossa nähdään paljon potentiaalia kasvuun. VIESKAHALLIn 500-2000 m2:n puuelementtihalli, jonka enimmäiskorkeus on jopa 6,5 metriä, toimii liiketilana erittäin hyvin. Myymälän ja varastotilan yhdistäminen on monen liiketilan toimiva ratkaisu.

 

Tapani Yrjölä

Toimitusjohtaja

Vieskan Elementti Oy

Lue uusimmat artikkelit

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×