Mitä ottaa huomioon talon suunnittelussa?

 

suunnittelu

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäistä kotiaan suunnitteleville monta asiaa voi tulla yllätyksenä, onhan kaikki alkavassa projektissa aivan uutta. Mistä suunnittelu aloitetaan? Täytyykö tontti olla jo valmiina? Missä asioissa tulee yleensä vastaan yllätyksiä? Kokosimme muutaman tärkeän lähtökohdan oman taloprojektin suunnittelun avuksi.

SUUNNITTELU

Suunnittelun merkitystä korostetaan harvoin liikaa. Hyvä suunnittelija säästää rakentajalle suunnittelupalkkiotaan enemmän. Siksi suunnittelu on väärä paikka säästää kustannuksia. Puutteellinen tai huono suunnittelu aiheuttaa helposti suuremmat kustannukset ja jopa rakenteellisen riskin kuin hyvään suunnitteluun sijoitettu raha. Myös ammattirakentajat tietävät tämän. Hyvä suunnittelija auttaa myös paljossa muussa kuten esimerkiksi tontin haussa, tarpeiden kartoittamisessa ja kustannusten määrittelyssä. Suunnittelijaa on hyvä käyttää apuna, vaikka valitsisit kuvastosta valmiin rakennuksen. Tällöin voitte yhdessä arvioida, kuinka hyvin talo vastaa perheesi tarpeita ja miten se sijoitetaan tontille. Kokenut suunnittelija tietää myös millaisia vaihtoehtoja on tarjolla erilaisiin tilanteisiin. Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamista.

Kaikki suunnitelmat kannattaa tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista, jolloin koko hankkeesta voidaan tehdä tarkka kokonaiskustannusarvio. Myös rakentamiseen liittyvän hankinnat ja itse toteutus tulee suunnitella jo tässä vaiheessa. Niiden suunnittelu etukäteen on yhtä tärkeää kuin itse talon suunnittelu.

TONTTI

Rakennuksen suunnittelu helpottuu, kun sille on valmiina tontti ainakin ajatuksena. Silloin voi heti alusta lähtien ajatella ja suunnitella taloa juuri siihen ympäristöön sopivaksi. Tontin valinnassa kannattaa ottaa huomioon samat asiat kuin myöhemmin itse rakennuksen suunnittelussa kuten:

– paikkakuntakohtaiset kaavamääräykset ja erilaiset siihen liittyvät ohjeet

– ilmansuunnat

– tontin muoto (topografia) ja maasto-olot

– kasvillisuus tontilla

– tiet ja kadut ja niiden sijainti tonttiin nähden

– naapurirakennukset

Näiden perusteella määräytyy miten ja minkälainen rakennus voidaan sijoittaa tontille.

TARPEIDEN KARTOITTAMINEN

Suunnittelun tärkein lähtökohta on perheen tarpeiden määrittäminen. Käymällä läpi, kuinka perhe kotiaan käyttää ja mitä kotona tehdään, saadaan selville, mitä tiloja ja toimintoja talossa tarvitaan ja kuinka isoja näiden tulisi olla. Samalla määräytyy rakennuksen koko ja sen perusteella alustavasti myös kustannukset. Suuri talo maksaa aina enemmän kuin pieni. Tarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi:

– perheen koko

– perheen jäsenten ikäjakauma

– odotukset ja toiveet asumiselle

– mahdollinen kotityö

– harrastukset

– kotieläimet jne.

Hyvin usein jokaiselle perheenjäsenelle halutaan oma huone. Lisäksi tarvitaan yhteistä tilaa, tilaa työlle, harrastuksille jne. Asunnon tulisi myös joustaa perheen tarpeiden mukaan. Pienet lapset voidaan sijoittaa aluksi yhteiseen huoneeseen, mutta kasvaessaan lapset haluavat tavallisesti omat huoneensa. Vastaavasti lasten muutettua pois kotoa tulisi tiloille olla luontevaa käyttöä. Mitoittaako sauna ja pesutilat viisihenkiselle perheelle vai kahdelle aikuiselle?

suunnittelukuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huolellisen suunnittelun, budjetin laatimisen ja tontin valinnan jälkeen yllätyksiä voi silti mahtua matkan varrelle, ja yleisimmät niistä liittyvät paikallisiin kaavamääräyksiin ja niihin liittyviin erilaisiin ohjeisiin. Siellä voi yllättää vaikkapa määritetyt värit. Eniten rakennuksen ulkonäköön ja itse rakenteisiin vaikuttavat kuitenkin kattokaltevuutta, rakennusten korkeusasemia ja itse rakennusten korkeuksia säätelevät määräykset. Ne rajaavat rakennuksen mallia huomattavasti ja aiheuttavat turhaa harmia, jos niitä ei ole etukäteen selvitetty.

Lähteet:
Vieskan Elementin suunnittelupäällikön sijainen, Jarkko Jokitalo
Puuinfo.fi: Pientalohankkeen suunnittelu Rakentajan Opas

 

 

 

Lue uusimmat artikkelit

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×